Energia elektryczna w Polsce i sposoby jej wytwarzania

energia elektryczna

Temat dotyczący produkcji prądu w Polsce wzbudza w ostatnim czasie wiele kontrowersji. Państwa należące do Unii Europejskiej naciskają, by Polska jak najszybciej zrezygnowała z tradycyjnych elektrowni węglowych, grożąc sankcjami finansowymi. Warto więc przyjrzeć się bliżej, jak wygląda struktura produkcji prądu w kraju i jakie są prognozy na kolejne lata.

Struktura produkcji prądu w Polsce

energia elektryczna

Większość dużych państw europejskich korzysta z energii wytwarzanej w elektrowniach atomowych. Niestety Polska nie ma dostępu do technologii atomowej, dlatego musi korzystać z alternatywnych rozwiązań. Jednym z nich są kopalnie węglowe. Według danych z października 2021 roku energia elektryczna w kraju w 56% jest wytwarzana z węgla kamiennego. Za wytwarzanie blisko 23% prądu odpowiedzialne są elektrownie wykorzystujące węgiel brunatny. Szacuje się, że do 2030 roku udział węgla w produkcji energii elektrycznej nie przekroczy 56%, a w 2040 spadnie do 28%. Przestarzałą technologię węglową mają stopniowo zastępować:

  • instalacje fotowoltaiczne,
  • farmy wiatrowe,
  • bloki jądrowe.

Jeśli chodzi o energetykę atomową, Polski program jądrowy zakłada budowę 6 bloków, które będą oddawane stopniowo do 2043 roku.

Dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej

Zauważalny wzrost cen za energię elektryczną sprawił, że wielu Polaków zaczęło szukać sposobów na obniżenie rachunków za prąd. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań okazał się montaż domowej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki dopłatom ze strony państwa fotowoltaika w Polsce szybko zaczęła zyskiwać na popularności. Według oficjalnych danych moc wszystkich instalacji na koniec września 2021 roku wyniosła 6 302 MW, co oznacza wzrost o ponad 100% w porównaniu do września 2020 roku. Zgodnie z przyjętymi szacunkami w 2040 roku moc zainstalowanych urządzeń osiągnie poziom 10-16 GW. Aby energia elektryczna wytwarzana ze słońca mogła być efektywniej wykorzystywana, niezbędne jest stworzenie nowych, wydajnych technologii jej magazynowania. Dzięki nim możliwe będzie skuteczniejsze gromadzenie prądu wytworzonego latem i jego wykorzystanie zimą, gdy słonecznych dni jest mniej.

Rekomendowane artykuły