June 2, 2023

Poradnik - jak prawidłowo dbać o auto
kompresor

Użycie kompresora jest bardzo często niezbędne podczas wykonywania różnych prac domowych, w garażu lub najczęściej do pompowania opon samochodowych. Dlatego też wybór takiego urządzenia jest jednym z najtrudniejszych, przy czym każdemu zajmuje sporo czasu.

Znaczenie wyboru typu kompresora

kompresor

Każdego roku producenci tych systemów wprowadzają coraz to nowocześniejsze modele sprężarek, które różnią się nie tylko jakością pracy, ale także wydajnością i cechami konstrukcyjnymi. To ostatnie kryterium jest bardzo ważne, ponieważ wpływa nie tylko na wydajność, ale również na przeznaczenie samego urządzenia. Kompresory z zamu.pl dzielą się na dwa rodzaje: olejowe i bezolejowe, sprawdźmy które są najbardziej popularne we współczesnym świecie.

Różnice pomiędzy urządzeniami

Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami kompresorów jest smarowanie. Kompresor olejowy jest smarowany olejem, podczas gdy urządzenia bezolejowe nie są smarowane. Czynnik ten jest szczególnie ważny przy wyborze urządzenia takiego jak kompresor tłokowy, ponieważ podczas pracy występuje tarcie na częściach metalowych. Ich ciasne rozmieszczenie i ciągłe oddziaływanie prowadzi do ścierania się i w konsekwencji do uszkodzeń, a w efekcie do przegrzania wału korbowego, tłoka i innych elementów.

Bardzo często w kompresorach stosuje się części z bardziej trwałych materiałów, takich jak stal lub żeliwo. Warto jednak pamiętać, że jakość i pomyślna praca urządzenia zależy bezpośrednio od doboru środka smarnego, gdyż niskiej jakości lub nieodpowiedni dla danej sprężarki może tylko pogorszyć sytuację. W tym przypadku lepiej jest wybrać rodzaj smaru zgodnie z instrukcjami urządzenia.

W kompresorach bezolejowych nie ma w ogóle smarowania, a więc ruch i tarcie elementów odbywa się w nich w stanie „suchym”. Czynnik ten przyczynia się do wyższych temperatur pracy, co większość producentów, poprzez rozwój nowych technologii, stara się zredukować.

Warsztat