Leasing samochodu osobowego a działalność gospodarcza

nowe samochody zawsze w cenie

Firmy decydując się na zakupy lub wydatki zwykle starają się by jak najwięcej z nich można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czyli takich, które obniżają wymiar podatku dochodowego. Ważna jest też możliwość odliczenia podatku VAT. Popularnym sposobem finansowania, który jednocześnie pozwala na swego rodzaju optymalizację podatkową jest leasing. Jak leasing samochodu osobowego wpływa na rozliczenia z fiskusem?

Rodzaj leasingu ma znaczenie

Firmy proponują dwa rodzaje umów, na operacyjny i finansowy. W dużym skrócie, rodzaj leasingu zależy od tego po czyjej stronie będzie dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. Jeśli środek trwały będzie amortyzowany u leasingodawcy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym. Rodzaj umowy wpływa na późniejsze rozliczenia z fiskusem.

Leasing operacyjny

Rozliczany jest jak umowa najmu, do kosztów zalicza się zarówno czynsz inicjalny jak i raty leasingowe w całości. Bardzo wygodne może być dla przedsiębiorcy to, że przy takim rodzaju leasingu nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (EPP). Także koszty związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu (paliwo, myjnia, naprawy itp.) zaliczane są przez przedsiębiorcę w koszty podatkowe. Podatek VAT doliczany i płacony jest „proporcjonalnie” wraz z każdą z kolejnymi ratami (i opłatą inicjalną).

Leasing finansowy

W przypadku jego przedsiębiorca do kosztów podatkowych zaliczyć może tylko część odsetkową opłaconej raty. Jednak w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego to przedsiębiorca ma prawo do zaliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. W przypadku leasingu finansowego traktujemy pojazd tak jakby był własnością przedsiębiorcy, co za tym idzie konieczne jest prowadzenie EPP. Podatek VAT płacony jest już na początku od całości transakcji, tzn. zarówno od opłaty inicjalnej jak i wszystkich rat.

Leasing samochodu osobowego a podatek VAT

Przedsiębiorca ma możliwość odliczania VAT, jednak nie zawsze w pełnej wysokości. Zależy to od sposobu użytkowania pojazdu. Jeżeli samochód użytkowany jest wyłącznie w celach firmowych, możliwe jest odliczenie pełnej wartości VAT. Jeśli jednak w jakimkolwiek stopniu samochód użytkowany jest też prywatnie przedsiębiorca może odliczyć jedynie połowę naliczonego podatku VAT. Dotyczy to zarówno rat, paliwa jak i innych wydatków związanych z użytkowaniem auta.

Więcej na stronie – https://nordauto-bialystok.volvocars-partner.pl/oferta/finansowanie/leasing/

Rekomendowane artykuły